Τι σημαίνει Σαβουρόκοφα ;

Είναι προσβλητικός χαρακτηρισμός για άνθρωπο και σημαίνει κοφίνι γεμάτο σαβούρα.

Προέρχεται από τις λέξεις κοφίνι και σαβούρα.